درباره ما

سایت مجلس پلاس با هدف معرفی و تبلیغات دیحیتال انتخابات مجلس یازدهم توسط بخش خصوصی ایجاد شده است ، سایت اینترنتی مجلس پلاس امکان معرفی و تبلیغات برابر و یکسان را برای تمامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده را فراهم نموده است.