بسته تبلیغات انتخابات مجلس ( بسته اقتصادی )

  • ایجاد صفحه اختصاصی در سایت مجلس پلاس

  • معرفی کامل و توضیحات تکمیلی

  • گالری تصاویر و ویدیو

  • لینک به شبکه های اجتماعی

بسته تبلیغات انتخابات مجلس ( بسته حرفه ای)

  • ایجاد صفحه اختصاصی در سایت مجلس پلاس

  • معرفی کامل و توضیحات تکمیلی

  • گالری تصاویر و ویدیو

  • لینک به شبکه های اجتماعی

  • طراحی سایت اختصاصی

  • طراحی اپلیکیشن اختصاصی

مشاوره تبلیغات 09195550020